NAUČTE SE "ČÍST" VE VAŠICH KLIENTECH


     Zvu vás na zajímavý seminář, kde:

  -  se nebudete učit ani irisdiagnostiku, ani vidět auru, nebudete číst z ruky apod.

  -  vás naučím jednoduché vyšetřovací metody, které vám umožní rozpoznat  základní onemocnění či život ohrožující stav

  -  k vyšetření použijete pouze své smysly (nepotřebujete žádné přístroje)

   

  -  2-denní seminář

  -  praktický nácvik ve dvojicích

  -  srozumitelná teorie


Buďte zodpovědnými léčiteli a přijímejte nové možnosti rozšíření léčitelské praxe!

Získejte větší sebejistotu!

Naučte se přesnější a rychlejší vyšetřovací metody!

Obohaťte svou praxi o metody z klasické interní medicíny!  Motto:
 
Propojujeme západní a alternativní medicínu.
            Jedná se přeci 
o dvě strany téže mince.


Průběh semináře:

  1. den  -  vyšetření hlavy, končetin a páteře
              -  vyšetření břicha, hrudníku
                           (co vidíme, nahmatáme, klepeme, slyšíme...)
   2. den -  vztah psychiky a těla
              -  život ohrožující stavy


Účastníci obdrží certifikát "Základní vyšetřovací metody".


Datum konání:  

Místo: Praha - přesné místo bude upřesněno podle počtu účastníků.

Začátek v 9 hod, konec v 18 hod.

Občerstvení zajištěno.

Cena: 1.900,- Kč


Pohodlné oblečení, dobrou náladu a zvídavost s sebou!

Těším se na vás.   

Bc. Ludmila Sedláková