Prožitkový seminář na téma  „Rodinné systémy a Tao“

 

Pár posledních míst…!!!!

 

Proč byste měli přijít?

 

Patříte i vy mezi ty z nás, kteří často v dnešní uspěchané době pociťují úzkosti a pocity nepohody? Jste opakovaně nemocní vy  i vaše děti?

Dědí se ve vašich rodinách po generace stejná onemocnění?

Vězte, že za vším nejsou jen geny a predispozice pouze na fyzické úrovni!!!  I naše mysl hraje při vzniku choroby významnou úlohu! 

Proč?

Lze tento fenomén vědecky zdůvodnit?

 

Naše tělo reaguje na emoce tím, že vyplavuje určité látky a ty působí zase na určité orgány. Díky úzkostem, radostem, zlosti  a strachům tak vyplavujeme hormony a cytokíny, které mohou jak chránit, tak poškozovat naše orgány!!!

To, jakého druhu jsou naše emoce, závisí do značné míry i na předávaných vzorcích chování, na různých tabu v rodině a stereotypech ve výchově. Proto dědíme i stejné nemoci a na stejné nemoci  pak umíráme, jako naši předkové. Tyto mnohdy neblahé řetězce můžeme přerušit! Pro nás i pro naše děti!

 

Děti vnímají mnohem víc, než si myslíme, dění v rodině, interakce mezi rodiči, prarodiči, vnímají atmosféru i tabu a odpovídají na ně svými emocemi, které se manifestují často jako nemoci či úzkosti, pomočování, nespavost...

 

Pojďme se ponořit společně do světa zkoumání vašich emocí a vašich rodin.Odkud pocházejí a jak je cítíme?

Pojďme se uzdravovat!!!

Naučme se působit na naše orgány léčivě ovlivněním naší mysli a přestaňme si vědomě či nevědomě ubližovat!

 

Taoismus jsem si na chvíli „vypůjčila“ od starých Číňanů a od dr. Chvály a dr.Trapkové kvůli lepšímu uchopení celé problematiky tak, aby byla všem srozumitelná a laskavá! Nechte se překvapit.

 

Vážení klienti, dovoluji si vás tedy pozvat na fascinující cestu do nitra vašich rodin a rodů. Podíváme se na emoční pole vaší rodiny, na spolupráci či rivalitu mezi jednotlivými členy, na strachy, hněvy, radosti a smutky, na transgenerační systémy, na důležitost separačních fází, ale hlavně na to, jak energetický nesoulad přináší mnoho nemocí a nepohody.

 

Na semináři vycházím z poznatků takových psychoterapeutických mistrů, jako je dr. Chvála, dr. Trapková, dr. Koukolík, prof. Ruppert, dr.Poněšický a mnoha dalších a též ze svých kazuistik, zkušeností a své práce s klienty...

 

Zmapujete si vlastní rodinu a uvědomíte si vaši úlohu a vaše místo. Pochopíte, proč se některé nemoci vyskytují opakovaně právě ve vaší rodině a proč mají vaše děti některá chronická onemocnění častěji, než děti jiné....

 

Seminář je určen všem, kteří mají otevřenou mysl, jsou zdravě kritičtí a hloubaví, neboť:

 „Kritické myšlení je zárukou, která nás chrání před klamy, pověrami, polopravdami, dogmaty.“

                                                                                Fr. Koukolík

 

Program semináře:

zahájení v 9.00

společná snídaně : čaj, káva, džus – pečivo

dopoledne: budeme povídat o tom, jak naše emoce ovlivňují pochody v našem těle

13.00 společný oběd: v italském duchu

odpoledne: práce se systémem rodiny

podvečer: práce s rodinami každého z vás – tvorba vaší mapy

18.00 závěr: diskuse a rozloučení

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o prožitkový seminář, kde si každý z vás sestaví mapu rodiny, je počet omezen na 10 účastníků.

 
S sebou: pohodlné oblečení, pastelky a přezůvky

 

Cena 1.500 Kč – zahrnuje: lektorné + platbu za pronájem, oběd, snídani, svačinu, nápoje, ovoce a zeleninu.

 

 

Datum:  31.1.2016

Začátek v 9 hodin - konec cca v 18 hodin.

 

Místo konání: Litevská 8, poradna Ariadni

Účast na semináři potvrďte platbou na účet číslo 2234484043/0800. Před placením mne kontaktujte, abych Vám potvrdila, zda je ještě volné místo!!!

Variabilní symbol: vaše telefonní číslo!