O mně

 

                Bc.  Ludmila Sedláková      

 

Motto:

 "Svěřím ti své tajemství. Je velmi prosté - dobře vidíme    jen srdcem. To podstatné očima nespatříme."

                                                                                                                                                                    Antoine de Saint Exupery, Malý princ                                     

Vzdělání :   

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - obor: všeobecné lékařství 

                             (studuji v současné době)

Studium International Academy of Physiological Regulating Medicine Milano,Italy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzita Jana Amose Komenského

                            státní zkouška z:  psychologie
                                                       etopedie
                                                       pedagogiky
                                                       speciální pedagogiky
 
Studium na LF UK Hradec Králové
 
Pražská psychoterapeutická fakulta  
     
SUR - 5 let psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku      
             (pod vedením doc.MUDr. Jaroslava Skály )

Výcvik v krizové telefonní intervenci – Linka bezpečí

Výcvik v akutní krizové intervenci – SOS centrum Diakonie

Intenzivní výcvik v Klasické homeopatii

Homeopatické metody a strategie léčby

Praktický klinický výcvik v homeopatii -  supervize (3 roky)  (nadále se účastním)

Homeopatický přístup k léčbě  rakoviny -  podle dr. Ramakrishnanna

Prague College of Homeopathy

                      

Oblast působení:

 Pomoc při hledání příčin fyzických i duševních chorob v oblasti psychiky

 Studium medicíny

 Hlubinná prožitková terapie

 Cesta emoční a fyzická 

 Práce s traumaty

 Práce s rodinným systémem

 Konstelační techniky

 Relaxační a vizualizační techniky

 Zvládání stresu

 Emoční inteligence a emoční versus kognitivní mozek 

 Individuální a skupinová terapie

 Pořádání prožitkových a sebezkušenostních seminářů u nás a v zahraničí

 Pořádání vzdělávacích seminářů

 Lektorka na Prague College of Homeopathy

 Publikační činnost

 

Praxe:       

Současné studium všeobecného lékařství na LF UK

15 let zkušeností v oblasti psychologického poradenství - soukromá praxe

Praxe na Lince bezpečí - krizová intervence

Praxe na Lince důvěry - SOS centrum Diakonie

10 let praxe v soukromé homeopatické poradně

5 let manažerských zkušeností v nadnárodních společnostech

5 let zkušeností z vedením týmu

10 let zkušeností v oboru lektorské činnosti